Dienstverleningsvoorwaarden

Voorwaarden I

Door de website https://book-of-ra.nl/ te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door het toepasselijke auteursrecht en het merkenrecht.

Gebruikslicentie II

Toestemming wordt verleend voor het tijdelijk downloaden van één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Book of RA voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk en tijdelijk bekijken. Dit is het verlenen van een licentie, niet een overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u dat niet: het materiaal te wijzigen of te kopiëren; het materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare (commerciële of niet-commerciële) vertoning; proberen om software op de website van Book of RA te decompileren of te reverse-engineeren; copyright- of andere eigendomsnotities uit de materialen te verwijderen; of de materialen over te dragen aan een andere persoon of de materialen op een andere server te "spiegelen". Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan te allen tijde door Book of RA worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

Disclaimer III

Het materiaal op de website van Book of RA wordt aangeboden op een 'as is' basis. Book of RA geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent hierbij alle andere garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schendingen van rechten. Verder geeft Book of RA geen enkele garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites die aan deze site gekoppeld zijn.

Beperkingen IV

Book of RA of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van het materiaal op de website van Book of RA, zelfs indien Book of RA of een door Book of RA geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties, of beperkingen van de aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen V

Het materiaal op de website van Book of RA kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Book of RA garandeert niet dat het materiaal op de website van Book of RA accuraat, volledig of actueel is. Book of RA kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. Book of RA gaat echter geen enkele verplichting aan om de materialen bij te werken.

Links VI

Book of RA heeft niet alle aan haar website gelinkte sites gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring van Book of RA van de site door Book of RA. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen VII

Book of RA kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht VIII

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in die staat of locatie.